Personel Daire Başkanlığı

Hakkında

Başkanlığımız, Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapan, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunan uygulama birimidir.

Organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır. Üniversitemiz personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapar. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını düzenler ve uygular. Yapılacak işlerin etkin, verimli ve ekonomik olarak yerine getirilmesini sağlar.