Personel Daire Başkanlığı

Mevzuatlar

Mevzuatlar

KANUNLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
 

YÖNETMELİKLER

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞ

(2011 yılı) Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:2)

YÖNERGELER

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır)

Ek-3 Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi  (Mülga)