Personel Daire Başkanlığı

2020 YILI YETKİLİ SENDİKA BELİRLEME TOPLANTISI YAPILDI

21.07.2020

   

4688  sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince, Üniversitemizde 2020 yılı yetkili sendika belirleme toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı V. Ali Ramazan TAK'ın başkanlığında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ali Yüksel, 2 nolu Eğitim,  Öğretim ve Bilim  Hizmetleri  ve 3 nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda üyeleri bulunan sendikaların temsilcileri ile yapıldı. Üniversitemizde 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak sendika aidatı kesintisi yapılan hizmet kollarına göre üye sayılarını gösterir toplantı tutanakları katılımcılar tarafından imza altına alındı.