Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları Ve Teslim Edilecek Belgeler(31.12.2020 trh ve 31351 s. RG)

14.01.2021

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı “İş Kanunu” kapsamında 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 31 Aralık 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır. Sürekli İşçi Alımına ilişkin kura 11.01.2021 tarihinde saat 14.00'da noter huzurunda çekilmiştir. Çekilen kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi ekte yayınlanmıştır.

Kura sonucunda listelerde asil ve yedek olarak yer alan adayların, istenilen belgeleri aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde 15, 18, 19, 20 Ocak 2021 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (10.00 - 12.00 / 12.30 - 15.30) Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, kurye veya diğer iletişim yolları ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylara posta yolu ile ya da herhangi bir iletişim aracı ile ayrıca tebligat yapılmayacak ve bu ilan/duyuru tebligat yerine geçecektir.

NOTER KURASI SONUCUNDA BELİRLENEN ASİL VE YEDEK ADAY LİSTELERİ

Güvenlik Görevlisi (Normal) Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız

Öncelikli Olan Grubu Listesi için tıklayınız

ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GİRMEDEN ÖNCE GETİRECEKLERİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.   (eksiksiz olarak doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış olacak şekilde)
2- Nüfus cüzdanı
aslı ve fotokopisi (idarece örneği alınacaktır),
3- Öğrenim belgesi
aslı ve fotokopisi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecek ve örneği alınacaktır),
4- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen
adli sicil ve arşiv kaydı,
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten
barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge
(barkodlu, resmi belge niteliği taşımaktadır ibaresi bulunan veya ıslak imzalı),

7- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

8- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış ve barkodlu olmalıdır.)
9- 3 adet vesikalık fotoğraf,

10-  Özel güvenlik kimlik kartının aslı, fotokopisi veya onaylı sureti ve onaylı suretin fotokopisi (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

11- Daha önce çalışmış ise SGK prim dökümü (barkodlu, resmi belge niteliği taşımaktadır ibaresi bulunan veya ıslak imzalı),

12- Öncelikli olan alandan başvuru yapanların, öncelik hakkına sahip olduklarını gösterir belge ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 

Not1: Barkodlu olarak istenen tüm belgelerde barkod olmalıdır. Resmi Belgelerde Kullanılmaz” ibaresi olan belgeler e-devletten alınmış olsa da geçersiz olarak kabul edilecektir. E-devletten alınan belgelerde “Resmi Belge Niteliği Taşımaktadır” ifadesi yer almalıdır. İstenen belgelerin eksiksiz şekilde (fotokopileri dahil) Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi adayların sorumluluğunda olup, Personel Daire Başkanlığının eksik belgeleri bildirme  ve tamamlama sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Not2: Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 26 Ocak 2021 Salı günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan aday sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.