Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları Ve Teslim Edilecek Belgeler

21.12.2020

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı tüm iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı “İş Kanunu” kapsamında 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır. Sürekli İşçi Alımına ilişkin kura 18.12.2020 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda çekilmiştir. Çekilen kura sonucu belirlenen asil ve yedek adayların listesi ekte yayınlanmıştır.

Kura sonucunda listelerde asil ve yedek olarak yer alan adayların, istenilen belgeleri aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde 21, 22 ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (10.00 - 12.00 / 12.30 - 15.30) Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, kurye veya diğer iletişim yolları ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylara posta yolu ile ya da herhangi bir iletişim aracı ile ayrıca tebligat yapılmayacak ve bu ilan/duyuru tebligat yerine geçecektir.

NOTER KURASI SONUCUNDA BELİRLENEN ASİL VE YEDEK ADAY LİSTELERİ

Beden İşçisi (Temizlik-Normal) Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız

Beden İşçisi (Temizlik-Engelli) Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız

Beden İşçisi (Temizlik-Eski Hükümlü) Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız

Güvenlik Görevlisi (Normal) Asil ve Yedek Aday Listesi için tıklayınız

Öncelikli Olan Grubu Listesi için tıklayınız

ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GİRMEDEN ÖNCE GETİRECEKLERİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (idarece örneği alınacaktır),
3- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecek ve örneği alınacaktır),
4- Resmi kuruma verilmek üzere talep edilen adli sicil kaydı,
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
6- Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge (barkodlu, resmi belge niteliği taşımaktadır ibaresi bulunan veya ıslak imzalı),

7- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)

8- Yerleşim Yeri (İkametgâh) Adres Belgesi (E-devlet üzerinden yeni tarihli alınmış olmalıdır.)
9- 3 adet vesikalık fotoğraf,

AYRICA;

1- Engelli statüsünde istihdam edileceklerin en az yüzde kırk engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu belgesinin aslı ve fotokopisi
2- Eski Hükümlü Belgesi Ve Mahkeme Kararının aslı veya onaylı sureti. (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

3- Güvenlik görevlisi ilanına başvuran adaylar için; geçerli özel güvenlik kimlik kartının aslı veya onaylı sureti (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca onaylı sureti yapılacaktır.)

4- Güvenlik Görevlisi ilanına başvuran adaylar için SGK prim dökümü (barkodlu, resmi belge niteliği taşımaktadır ibaresi bulunan veya ıslak imzalı),

5- Öncelikli olan alandan başvuru yapanların, öncelik hakkına sahip olduklarını gösterir belge ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.