Personel Daire Başkanlığı

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (ENGELLİ VE TERÖR MAĞDURU)

18.12.2019

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI  (ENGELLİ VE TERÖR MAĞDURU)

08.11.2018 tarihli ve 2018/227 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Üniversitemize açıktan atama izni verilen sürekli işçi kadrolarına engelli ve terör mağduru sürekli işçi adaylarının iş başvurusu yapabilmeleri için 12.12.2019 tarihinde İŞKUR başvuru sistemi üzerinden 00005303206 numaralı Beden İşçisi (Temizlik) ilanı yayınlanmıştır. Engelli ve terör mağduru sürekli işçi adayları 5 (beş) gün sürecek başvuru süresi içerisinde İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu kaydı yapabilirler.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan engelli ve terör mağduru sürekli işçi adaylarının isim listesi 18.12.2019 Çarşamba günü Üniversitemiz https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan engelli ve terör mağduru sürekli işçi adayları arasından 19.12.2019 Perşembe günü saat 10.00’da Noter yetkilisi huzurunda “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12’nci maddesi uyarınca Güney Kampüs Kış Bahçesinde Noter Kurası çekilecektir. Noter Kurası çekimini listede ismi bulunan tüm engelli ve terör mağduru sürekli işçi adayları izleyebilir.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan engelli ve terör mağduru sürekli işçi asıl ve yedek adaylarının isim listesi 20.12.2019 Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde isimleri ilan edilen engelli ve terör mağduru sürekli işçi adaylarının, belgelerini 23-24 Aralık 2019 Pazartesi ve Salı günlerinde saat 16.00’ya kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen  teslim etmeleri beklenecektir. Belgelerini 24 Aralık 2019 Salı günü saat 16.00’ya kadar teslim etmeyen engelli ve terör mağduru sürekli işçi adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir. Belge teslimi için ek süre verilmeyecektir.

İstenen Belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi (Adayın kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır.)
  • Diploma Aslı ve Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
  • İkametgâh Belgesi
  • Adli sicil kayıt belgesi (12.12.2019 tarihinden sonra alınmış)
  • Engelli sürekli işçi başvurusu yapacak adayın en az % 40 engelli (doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybı) olduğunu kanıtlayan yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış “Sağlık Kurulu Raporu”.
  • Terörle mücadelede yaralanan adayın 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde terörle mücadelede yaralandığını gösteren “komutanlık yazısı” ve yetkili sağlık kuruluşlarından aldığı “Sağlık Kurulu Raporu”.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan engelli ve terör mağduru sürekli işçi adaylarına ait isim listesi 25.12.2019 Çarşamba günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere Noter Kurası sonucuna göre sözlü sınavına girmeye hak kazanan ve belge teslimi yapanların belgelerinin kontrolü sonucunda şartları sağlayanlardan sözlü sınavına girmeye hak kazanan engelli ve terör mağduru sürekli işçi adayları 26.12.2019 Perşembe günü saat 10.00’da Üniversitemiz Güney Kampüs Kış Bahçesinde alfabetik isim sıralamasıyla sözlü sınavına alınacaktır.

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere sözlü sınavına giren ve sözlü sınavında 70 ve üzeri puan alan engelli ve terör mağduru sürekli işçi adayları içerisinde en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru yapılan asıl, yedek ve başarısız olan adayların isim listesi 27.12.2019 Cuma günü https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacaktır.