Personel Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Alımı

12.07.2019

08.11.2018 tarihli ve 2018/227 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca Üniversitemize açıktan atama izni verilen ve 02.07.2019-08.07.2019 tarihleri arasında İŞKUR tarafından ilan edilen sürekli işçi kadrolarına başvuran adaylar arasından 11.07.2019 tarihinde saat 10:00’da Kadıköy 18. Noterliği yetkilisi huzurunda “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12. maddesine göre çekilen kura sonucunda sözleşmeli işçi kadrolarına istihdam edilmek üzere sözlü sınava girmeye hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi ile anılan yönetmeliğin 11. maddesinin (b) fıkrası uyarınca öncelikli olanlardan başvuran adayların listesi aşağıda yer almaktadır.

Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Elektrik Tamircisi Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Güvenlik Görevlisi Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Temizlik Görevlisi Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Soğutma ve Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarımcısı Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Öncelikli Olanlar Kura Sonuçları Asıl ve Yedek Adayların Listesi

Adayların başvurdukları alanla ilgili belgelerini 19.07.2019 Cuma saat 16:00’ya kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile başvuru kabul edilmemektedir.

Not: Kura ile belirlenen adayların istenilen belgeleri 19.07.2019 Cuma saat 16:00’ya kadar Üniversitemize sunmaları şarttır. Bu belgeleri Üniversitemize 19.07.2019 Cuma saat 16:00’ya kadar teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İstenen Belgeler:

Başvuru Dilekçesi

Diploma Aslı ve Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İkametgâh Belgesi

Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası ve Güvenlik Kartı (Güvenlik Görevlisi Başvurusu İçin)

En az iki yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığına dair belge (Güvenlik Görevlisi Başvurusu İçin)

En az üç yıl mesleki deneyimi olduğuna dair belge (Soğutma ve Isıtma Sistemleri Bakım ve Onarımcısı İçin)

Mesleğinin gerektirdiği asgari bilgi ve beceri düzeyine sahip olduğunu gösterir çalıştığına dair belge veya meslek belgesi (Sertifika v.b.) (Elektrik Tamircisi ve Büro Makineleri Bakım ve Onarımcısı İçin)