Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı (14 Ocak 2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan)

14.01.2022

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 17 (on yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan edilen poziyonlara ait bilgiler için tıklayınız.