Personel Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Alım İlanı (09 Eylül 2022 tarihli ve 31948 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan)

09.09.2022

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan edilen pozisyonlara ait bilgiler için tıklayınız.

Dilekçe için tıklayınız.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

  1. Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak)
  2. Nüfus Cüzdan Örneği
  3. Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (e- devlet sisteminden alınabilir)
  4. KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)
  5. Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-devlet çıktısı)
  6. Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi
  7. Geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartı aslı ve fotokopisi

Not: Adaylar tarafından teslim edilecek belgeler saat 16:15'a kadar teslim alınacak olup, belirtilen saatten sonra belge teslimleri kabul edilmeyecektir.