Personel Daire Başkanlığı

KPSS 2019 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE

23.12.2019

KPSS 2019 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile elden şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

1.     Üniversitemize yerleştirildiğine dair  KPSS ​ sonuç belgesi

2.      Diploma aslı ve fotokopisi

3.      Askerlik Durum Belgesi 

4.      Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

5.      Aile Nüfus Kayıt Örneği

6.      Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

7.      Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınabilir)

8.      Sağlık raporu (aile hekiminden alınabilir)

9.      Hizmet Belgesi (Kamuda görev yapmış ise)

10.    İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerinde gerekli tetkikler:

            -Kan Şekeri

            -Üre

            -Kreatin

            -ALT

            -AST

            -Hemogram

            -Anti HBS

            -HAB SAG

            -Anti  HIV

            -Anti  HCV

            -Kan Grubu

            -Akciğer Grafisi

            -Göz Muayenesi

Not: Kan tetkikleri bağlı bulunduğunuz aile hekimliklerinde yapılabileceği gibi, akciğer grafisi ve göz muayeneleri ile birlikte herhangi bir hastanenin ilgili polikliniklerinde yapılabilmektedir.