Personel Daire Başkanlığı

BEDEN İŞÇİSİ (ENGELLİ) SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK) NOTER KURASINA GİRECEK BAŞVURAN ADAYLARIN LİSTESİ

18.12.2019

Üniversitemiz sürekli işçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan engelli sürekli işçi adayları arasından 19.12.2019 Perşembe günü saat 10.00’da Noter yetkilisi huzurunda “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 12’nci maddesi uyarınca Güney Kampüs Kış Bahçesinde Noter Kurası çekilecektir. Noter Kurası çekimini listede ismi bulunan tüm engelli sürekli işçi adayları izleyebilir.

BEDEN İŞÇİSİ (ENGELLİ) SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK) NOTER KURASINA GİRECEK BAŞVURAN ADAYLARIN LİSTESİ