Personel Daire Başkanlığı

657 Sayılı DMK’nun 4/B Maddesi Uyarınca Sözleşmeli Personelin Memur Statüsüne Geçirilmeleri Hakkında

02.02.2023

26/01/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19/01/2023 tarihli ve 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3'üncü maddesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranların altmış gün içinde Kurumlarınca ilgili kadrolara atanacağı belirtilmektedir.

Bu bağlamda; biriminizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan memur statüsüne geçirilmeyi talep edenlerin aşağıda yer alan dilekçe ve diğer belge asıllarını 24 Şubat 2023 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Ek:

1-Dilekçe için tıklayınız (Dilekçenin mutlaka imza ve tarih alanları boş bırakılmadan doldurulması gerekmektedir.)

2- Son Mezun Olduğu Okul ve Bölüm/Programı gösterir diploma/mezun belgesi 

3- Daha önce memurluk hizmeti var ise (4B dâhil) onaylı veya barkodlu hizmet belgesi

4- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi

5- Özel sektör çalışmışlığı var ise;

a) Hizmet Birleştirme Dilekçesi için tıklayınız

b) Kıdem Tazminatı Dilekçesi Örneği için tıklayınız (Hizmet Birleştirmesi Talep Eden ve Daha Önce 657 S.K. 4B Çalışmışlığı Olanlar İçin)

Not: Sağlık ve Teknik Hizmetler sınıfına atanacak personelin özel sektörde de aynı unvanlı kadroda çalıştığını belgelemesi gerekmektedir.