Personel Daire Başkanlığı

3713 Sayılı Kanun Kapsamında Üniversitemize Yerleşen Adayların Atama İşlemleri Hakkında Duyuru

14.04.2023

3713 Sayılı Kanun kapsamında Üniversitemiz kadrolarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçeleri ekinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER:

 1. Dilekçe, indirmek için tıklayınız.
 2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Yerleştirme Sonuç Belgesi,
 3. Diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi
 4. Varsa diğer öğrenime ait diplomanın aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi   aOrtaöğrenim öğrenimini 3 yıldan fazla okuyanların bu durumlarını gösterir diplomanın aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi veya okullarından almış oldukları resmi belge,   b) Yüksek Lisans/Doktora mezuniyeti olanların diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi
 5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve askerliğini yedek subay olarak yapanlar için Askerlik Safahat Belgesi,
 6. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 7. Barkodlu Aile Nüfus Kayıt Örneği  (E-devlet sisteminden alınabilir.)
 8. Barkodlu Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)
 9. Vesikalık fotoğraf (4 adet ve son altı ay içerisinde çektirilmiş olmalıdır.)
 10. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir. Adli sicil kaydı bulunan adayların ayrıntılı döküm getirmesi gerekmektedir.)
 11. Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır. Beden ve ruh sağlığı yönünden memur olunmasına engel durumun olup olmadığı, varsa engel durumu ve özür oranı belirtilmelidir. Alınacak olan raporda "memur olabilir" ibaresinin yazması gerekmektedir.)
 12. Daha önce kamu kurumlarında çalışan/ayrılanlar için çalıştığını gösterir Hizmet Dökümü ve/veya SGK Hizmet Dökümü,

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

*Müracaatlarla ilgili tüm duyurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden ilan edilecek olup, bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* 17 Nisan 2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu"na göre Üniversitemize yerleşen adaylara arşiv araştırması yapılacaktır.

* Arşiv araştırması sonrasında atama işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için belirtilen evrakın Personel Daire Başkanlığına eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

* 3713 Sayılı Kanuna göre Üniversitemiz kadrosuna yerleşen ancak göreve başlamayacak adayların dilekçe yazma kurallarına riayet ederek yazacakları dilekçe asıllarını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,  atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

İlanen duyurulur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Kuzey Yerleşke Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL