Personel Daire Başkanlığı

30.11.2023 Tarihinde Yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları

25.12.2023

30.11.2023 tarihli ve 32385 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna başvuran adaylardan 2022 KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenen asil ve yedek adaylar aşağıda açıklanmıştır.
Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte 08 Ocak 2024 Pazartesi günü 16:30 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır. 
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1-Dilekçe için tıklayınız (Dilekçenin mutlaka imza ve tarih alanları boş bırakılmadan doldurulması gerekmektedir)

2- Fotoğraf (4 Adet) 

3-Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi. (E-devletten alınabilir.)

4-Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır.) 

5- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI

001- Büro Personeli (Lisans)

002- Büro Personeli (Lisans)

003- Büro Personeli (Ön Lisans)

004- Büro Personeli (Ön Lisans)

005- Destek Personeli - (Erkek-Ortaöğretim)

006- Destek Personeli - (Kadın-Ortaöğretim)

007- Destek Personeli - Şoför (Erkek-Ortaöğretim)

008- Kütüphaneci (Lisans)

009- Mühendis (Lisans)

010- Sağlık Teknikeri (Ön Lisans)

011- Sağlık Teknikeri (Ön Lisans)

012- Teknisyen (Ortaöğretim)

Evrak Teslimi İçin Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Merkez Kütüphane Binası Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL