Personel Daire Başkanlığı

2023/1 KPSS İLE ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE

02.08.2023

Aşağıda belirtilen belgelerin adaylar tarafından hazırlanarak 16.08.2023 tarihi saat 16.00’ ya kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2. KPSS ​ Yerleştirme Sonuç Belgesinin Üniversitemiz kadrosuna yerleştiğini gösterir ve barkodlu örneği,

3. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin barkodlu örneği,

4. Diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi veya mezun belgesi (e-devletten alınacak) 

5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden alınacak) ve askerliğini yedek subay olarak yapanlar için Askerlik Safahat Belgesi,

6. Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 4 (dört) adet Vesikalık Fotoğraf,

7. Nüfus Kayıt Örneği  (E-devlet sisteminden alınabilir.)

8. Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

9. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Kaydı Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

10. Atanmaya hak kazandığı mesleği yapmaya herhangi bir engel bulunmadığına dair alınmış Sağlık Kurulu Raporu. (Sağlık Kurulu hekimlerinden birisi mutlaka Psikiyatri kliniğinden olmalıdır)

11. Daha önce kamu/özel kurumlarda çalışan/ayrılanlar için çalıştığını gösterir Hizmet Dökümü ve/veya SGK Hizmet Dökümü,

Evrak Teslimi İçin Adres Bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Merkez Kütüphane Binası Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

*Müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden ilan edilecek olup, bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrosuna yerleşen ancak göreve başlamayacak adayların yazacakları dilekçe asıllarını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

*17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır.

*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,  atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Atanma evrakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için 0 (216) 280 2309, 0 (216) 280 2308, 0 (216) 280 2301 numaralı telefonlardan yetkili personel ile irtibata geçilmesi rica olunur.

İlanen duyurulur.