Personel Daire Başkanlığı

(2022- MHUY) Sonuçlarında Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

14.07.2023

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022- MHUY) Sonuçlarında Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 24.07.2023 tarihi saat 16:00’ya kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2. 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) Yerleştirme Sonuç Belgesinin barkodlu örneği,

3. Diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi veya mezun belgesi (e-devletten alınacak) 

4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden alınacak) ve askerliğini yedek subay olarak yapanlar için Askerlik Safahat Belgesi,

5. Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 4 (dört) adet Vesikalık Fotoğraf,

6. Nüfus Kayıt Örneği  (E-devlet sisteminden alınabilir.)

7. Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

8. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

9. Atanmaya hak kazandığı mesleği yapmaya herhangi bir engel bulunmadığına dair alınmış Sağlık Kurulu Raporu. (Sağlık Kurulu hekimlerinden birisi mutlaka Psikiyatri kliniğinden olmalıdır)

10. Daha önce kamu/özel kurumlarda çalışan/ayrılanlar için çalıştığını gösterir Hizmet Dökümü ve/veya SGK Hizmet Dökümü,

Evrak Teslimi İçin Adres Bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Merkez Kütüphane Binası Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

*Müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden ilan edilecek olup, bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

*2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY) Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrosuna yerleşen ancak göreve başlamayacak adayların yazacakları dilekçe asıllarını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

*17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır.

*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,  atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Atanma evrakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için 0 (216) 280 2309, 0 (216) 280 2308, 0 (216) 280 2301 numaralı telefonlardan yetkili personel ile irtibata geçilmesi rica olunur.

İlanen duyurulur.