Personel Daire Başkanlığı

2021/1 KPSS İLE ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

28.07.2021

2021/1 KPSS İLE ÖSYM TARAFINDAN ÜNİVERSİTEMİZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

KPSS 2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrolarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına dilekçeleri ekinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

 1. Dilekçe, indirmek için tıklayınız…
 2. KPSS ​ Yerleştirme Sonuç Belgesinin Üniversitemiz kadrosuna yerleştiğini gösterir ve barkodlu örneği,
 3. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin barkodlu örneği,
 4. Diploma/mezuniyet belgesinin aslı, mezun belgesi (e-devletten alınacak) ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi
 5. Varsa diğer öğrenime ait diplomanın aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi   aOrtaöğrenim öğrenimini 3 yıldan fazla okuyanların bu durumlarını gösterir diplomanın aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi veya okullarından almış oldukları resmi belge,   b) Yüksek Lisans/Doktora mezuniyeti olanların diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve Resmi Kurumlardan onaylı fotokopisi
 6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ve askerliğini yedek subay olarak yapanlar için Askerlik Safahat Belgesi,
 7. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 8. 28.07.2021 tarihli veya sonrasında alınmış Aile Nüfus Kayıt Örneği  (E-devlet sisteminden alınabilir.)
 9. 28.07.2021 tarihli veya sonrasında alınmış Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)
 10. Vesikalık fotoğraf (6 adet ve son altı ay içerisinde çektirilmiş olmalıdır.)
 11. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi.
 12. Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Hastaneden alınmalı, Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır. Beden ve ruh sağlığı yönünden memur olunmasına engel durumun olup olmadığı, varsa engel durumu ve özür oranı belirtilmelidir. Alınacak olan raporda "memur olabilir" ibaresinin yazması gerekmektedir.)
 13. Daha önce kamu kurumlarında çalışan/ayrılanlar için çalıştığını gösterir Hizmet Dökümü ve/veya SGK Hizmet Dökümü,

ÖNEMLİ HUSUSLAR:

*Müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular internet adresinden ilan edilecek olup, bu duyuru ilgilisine tebligat niteliğinde olup, ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

* Atama işlemlerinin ivedilikle yapılabilmesi için belirtilen evrakın Personel Daire Başkanlığına 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

*KPSS Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemiz kadrosuna yerleşen ancak göreve başlamayacak adayların yazacakları dilekçe asıllarını Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta/kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

*Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,  atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Atanma evrakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için 0 (216) 280 2304 ve 0 (216) 280 2308 numaralı telefonlardan yetkili personel ile irtibata geçilmesi rica olunur.

İlanen duyurulur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Kuzey Yerleşke Ünalan Mahallesi, Ünalan Sk. D-100 Karayolu Yanyol 34720

Üsküdar/İSTANBUL