Personel Daire Başkanlığı

2021 YILI NORM KADRO PLANI

31.12.2020

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan “Yükseköğretim Kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayınlar” hükmü uyarınca Üniversitemiz 2021 yılı Norm Kadro Planı için TIKLAYINIZ.