Personel Daire Başkanlığı

14.01.2022 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Evrak Teslim Edecek 6. Grup Yedek Adaylar

29.04.2022

14.01.2022 Tarihinde Yayımlanan 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Evrak Teslim Edecek 6. Grup Yedek Adaylar:

14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen sözleşmeli personel alımı için evrak teslim edecek 6. grup yedek aday listesi aşağıda yer almaktadır.

Listede adı geçen adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte 13 Mayıs 2022 Cuma günü 16:30 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecektir. 

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Dilekçe için tıklayınız (Dilekçenin mutlaka imza ve  tarih alanları boş bırakılmadan doldurulması gerekmektedir)

2-Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak)

3- Fotoğraf (4 Adet) 

4-Nüfus Cüzdan Örneği

5-Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

6-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-Barkodlu SGK Hizmet Dökümü ( E-Devlet Çıktısı)

9-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi 

10-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Hastaneden alınmalı, Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır.) 

EVRAK TESLİM EDECEK 6. GRUP YEDEK ADAYLAR:

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim mezunu-Erkek)

Evrak Teslimi İçin Adres bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Merkez Kütüphane Binası Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL