Personel Daire Başkanlığı

14.01.2022 TARİHİNDE YAYIMLANAN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI

15.02.2022

14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 17 (onyedi) sözleşmeli personel pozisyonuna https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden online olarak başvuran adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenen asil ve yedek adaylar aşağıda açıklanmıştır.
Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte 01 Mart 2022 Cuma günü 16:30 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.
17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır. 
Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Dilekçe için tıklayınız (Dilekçenin mutlaka imza ve  tarih alanları boş bırakılmadan doldurulması gerekmektedir)

2-Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-devletten alınacak)

3- Fotoğraf (4 Adet) 

4-Nüfus Cüzdan Örneği

5-Yerleşim Yeri/İkametgâh Belgesi (E-devlet sisteminden alınabilir.)

6-Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

7-KPSS -2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

8-Barkodlu SGK Hizmet Dökümü ( E-Devlet Çıktısı)

9-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Aslı ya da onaylı sureti)

10-Şoför pozisyonuna başvuranlar için sürücü belgesi (Aslı ya da onaylı sureti)

11-Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Hastaneden alınmalı, Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır.) 

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL SONUÇLARI

Mühendis (İnşaat)

Hemşire

Destek Personeli (Şoför)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Önlisans mezunu - Erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim mezunu-Erkek)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ortaöğretim mezunu-Kadın)