Personel Daire Başkanlığı

03.11.2020 TARİHLİ AKADEMİK İLAN

03.11.2020

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla (ÖNCELİKLİ ALANLAR KAPSAMINDA) araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadroları için Başvurularda İstenen Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. Özgeçmiş

 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge,

 5. Lisans diploması ve transkript (Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, E-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.),

 6. Doktora öğrencilerinin Yüksek Lisans mezuniyet belgelerinin ve transkript belgelerinin  aslı veya aslı gibidir onaylı fotokopisi,

 7. Öğrenci belgesi ( Aranan niteliklerde belirtilen, Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ettiklerini gösteren öğrenci belgesi teslim edeceklerdir.),

 8. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf),

 9. ALES sonuç belgesi,

 10. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.

 11. Adli sicil belgesi,

 12. Hizmet belgesi (Herhangi bir kamu kurumunda çalışmış/çalışan adaylar için.)

AÇIKLAMALAR

 1. İlanda belirtilen kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır.

 2. Başvuru süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

 3. Başvurular, kadro ilanında belirtilen akademik birimlere şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmeler, posta yoluyla eksik veya onaysız iletilen belgeler ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 4. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

 6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 7. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru tarihleri                                                 :  İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün.

Ön değerlendirme sonuçlarının yayınlanması  : 26 Kasım 2020

Sınav tarihi                                                          : 03 Aralık 2020                                                   

Sınav sonuçlarının açıklanması                          :  10 Aralık 2020          

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

KAD. DER.

ADET

İHTİYAÇ VE HİZMET GEREKLERİ DOĞRULTUSUNDA

ARANAN NİTELİKLER

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Araştırma Görevlisi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Anayasa Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

2

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Fikri Mülkiyet Hukuku

Araştırma Görevlisi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

3

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Araştırma Görevlisi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Genel Kamu Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

4

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Araştırma Görevlisi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Tarihi

Araştırma Görevlisi

4

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Hukuk Tarihi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

6

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İslam Hukuku

Araştırma Görevlisi

5

1

Hukuk Fakültesi veya İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi mezunu olup, İslam Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

7

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Araştırma Görevlisi

5

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

8

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Araştırma Görevlisi

5

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

9

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

10

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Araştırma Görevlisi

6

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Milletlerarası Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

11

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi

Araştırma Görevlisi

7

1

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi alanında doktora yapıyor olmak.

12

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Araştırma Görevlisi

7

2

Siyaset Psikolojisi alanında doktora yapıyor olmak.