Personel Daire Başkanlığı

02.02.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Evrak Teslim Edecek Yedek Adaylar

12.04.2023

02.02.2023 tarihli ve 32092 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen sözleşmeli personel alımı için evrak teslim edecek yedek aday listesi aşağıda yer almaktadır.

Listede adı geçen adayların aşağıda istenen belgelerle birlikte 19 Nisan 2023 Çarşamba günü 16:30 mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

(Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) 

Yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, haklarından vazgeçmiş kabul edilecektir. 

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince asil ve yedek adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacaktır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER:

1- Dilekçe için tıklayınız (Dilekçenin mutlaka imza ve tarih alanları boş bırakılmadan doldurulması gerekmektedir.)

2- Fotoğraf (4 Adet) 

3- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Belgesi.

4- Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Hekimlerinden birisi mutlaka psikiyatri kliniğinden olmalıdır.)

5- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi

EVRAK TESLİM EDECEK YEDEK ADAYLAR:

002 - Büro Personeli (Önlisans)

Evrak Teslimi İçin Adres Bilgileri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kuzey Yerleşke, Merkez Kütüphane Binası Personel Daire Başkanlığı Ünalan Mh. Ünalan Sk. D100 Karayolu Yanyol 34700, Üsküdar - İSTANBUL