Personel Daire Başkanlığı

Unvan Değişikliği Sınavı İlanı

06.03.2017

İLAN

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCU ATAMA YAPILACAK KADROLAR

12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Unvan Değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

Unvan Değişikliği Sınavında aranan niteliklere uygun personelin en geç 17.03.2017 tarihine kadar başvurularını Personel Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

Unvan Değişikliği Suretiyle Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
  2. Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolara Yapılacak Atamalarda Aranacak Özel Şartlar (Tekniker)

  1. En az iki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik öğrenim veren okulların,

SINIFI

UNVANI

BİRİMİ

DERECE

ADEDİ

NİTELİK

TH

Tekniker

Yapı İşleri

7

1

En az iki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik öğrenim veren okulların Peyzaj, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri önlisans programlarından birinden mezun olmak.

TH

Tekniker

Sağlık Bilimleri Fakültesi

7

1

En az iki veya üç yıl süreli mesleki veya teknik öğrenim veren okulların Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.